Cây công trình được hiểu nôm na là tất cả các loại hoa cây cảnh được trồng để trang trí cảnh quan. Tùy từng mục đích cũng như công năng sử dụng của mỗi loại hoa cây cảnh mà chúng ta đưa chúng vào trồng trang trí sao cho phù hơp.