Một số mẫu cây hàng rào trong kiểu vườn truyền thống của người Việt

Một số mẫu cây hàng rào trong kiểu vườn truyền thống của người Việt

Cây hàng rào là một trong những phần đóng vai trò quan trọng trong cảnh quan sân vườn. Không chỉ riêng nơi nào mà cây hàng rào còn có mặt trong tất cả mọi phong cách kiến trúc cảnh quan trên thế giới. Tuy nhiên, mỗi nơi, mỗi phong cách lại có cách sử dụng cây hàng rào khác nhau.